ANLÄGGNING AV ENSKILDA AVLOPP I KRONOBERGS LÄN


DIPLOMERAD AVLOPPSANLÄGGARE I VÄXJÖ

Birger Karlsson är me-diplomerad avloppsanläggare genom utbildning hos Maskinentreprenörerna i samråd med Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.
Se intyg här

UTFÖR GRÄVNING OCH INFILTRATION VID AVLOPPSANLÄGGNING

Många fastigheter i Växjö och Kronobergs län har enskilt avlopp och ansvarar för att avloppsvattnet renas innan det släpps ut. Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att bl.a. skydda dricksvatten från föroreningar och att hindra näringsämnen från att läcka ut i vattendrag.
När det är dags att anlägga enskilt avlopp tar BiKa Schakt hand om hela entreprenaden med grävning och infiltration.
Vi tillhandahåller CE-certifierade minireningsverk och VA-produkter enligt Svensk standard.

Sök