BILDER

Nedan bilder från olika typer av entreprenadarbeten vi utfört. BiKa Schakt arbetar huvudsakligen med enskilda avlopp i Växjö med omnejd så de flesta bilderna är från olika varianter av infiltration, luftning och pumpbrunnar. Tryck för större bild.
Sök